Rubriky
myšlenky

K problematice sebepoznání (nejen) ve filosofické praxi

Významným apelem v rámci filosofické praxe (konzultace, workshopy) i filosofie jako takové je antická výzva `poznej sebe sama` (gnóthi seauton, nosce te ipsum, know thyself). Spolu s psychologem Petersonem lze namítnou, že každá osoba je příliš komplexní na to, aby poznala sebe sama zcela. Lze souhlasit i s tím, že všichni v sobě obsahujeme jakousi moudrost, kterou nedokážeme racionálně uchopit.[1] Dle […]

Rubriky
myšlenky

Kdo je to týmový hráč?

Ve sportovní terminologii je týmový hráč často používané slovo. Co se ale myslí tím, když o někom řekneme, že je týmový, resp. že hraje týmově?  Nejprve si musíme ujasnit, co je to tým. S mladými Motoráky jsme si na společném workshopu vymezili tým následovně: „skupina jednotlivců, kteří si vzájemně pomáhají a respektují se“. Můžeme říci, že tým je skupina, ve […]

Rubriky
myšlenky

Doporučení pro rodiče mladých sportovců: sportovec, rodič a zápas/závod

Zápas či závod je vrcholem sportovní přípravy. Jedná se událost, ve které může sportovec předvést své naučené dovednosti, vyzvat sám sebe a dosáhnout vítězství. Jedná se ovšem také o událost, která zejména u mladších sportovců stimuluje nervozitu, způsobuje stres a strach. Je žádoucí, aby byl sportovec v takovém duševním rozpoložení, které mu umožní nejen podat […]

Rubriky
myšlenky

Můj syn/dcera je na spolupráci s vámi příliš mladý/á…Ano, nebo ne?

Pokud je Vašemu synovi/Vaší dceři pod 15 let (věk prosím berte orientačně, záleží na konkrétním jedinci i typu sportu), je mladý/á na výkonově pojatou spolupráci. Ta v zásadě znamená práci na zlepšení výkonnosti a na aktivní přípravě podávat co nejlepší výsledky. K této spolupráci je potřeba, aby hráč přirozeně dozrál. Existuje však i další forma […]

Rubriky
hokej myšlenky

Jak se psychicky připravit na hokejovou sezonu?

Hokejová sezona je poměrně dlouhá a náročná. Jedná se o časový úsek, během kterého si hráč projde drobnými i většími krizemi, narazí na dosud neznámé situace, které musí řešit, či bude postaven před klíčové momenty, které určí další směřování jeho kariéry. Není velkým tajemstvím, že každý hráč je originální. Pro dosažení osobního mistrovství potřebuje nalézt […]

Rubriky
myšlenky

Jakým způsobem konzultant klientovi pomáhá?

V rámci filosofické konzultace nedává konzultant klientovi hotové odpovědi, ale pomocí otázek ho zve k přemýšlení. Pomoc spočívá v tom, že se konzultant táže takovým způsobem, že klienta přivádí k hlubokému zamyšlení nad zkoumanou otázkou či problémem. Užívá přitom prohlubující otázky. Dále pomáhá tak, že dbá na koherentnost (souvislost) a jasnost klientova myšlení, a to […]