Je moje dítě na spolupráci příliš mladé?

Pokud je Vašemu synovi/Vaší dceři pod 10 let (věk prosím berte orientačně, záleží na konkrétním jedinci i typu sportu), je mladý/á na výkonově pojatou spolupráci. Ta v zásadě znamená práci na zlepšení výkonnosti a na aktivní přípravě podávat co nejlepší výsledky. K této spolupráci je potřeba, aby hráč přirozeně dozrál. Existuje však i další forma spolupráce, která je zaměřena na sebepoznání a získávání důležitých návyků pro práci se sebou. Tato spolupráce tvoří jakési podhoubí pro výkonově pojatou spolupráci a je určena již pro nejmladší sportovce. Dá se říci, že od chvíle, kdy mohou mluvit.

Spolupráce spočívá především v tom, že se hráč učí dovednosti tázat se. Dané otázky by pro hráče měly být důležité a měly by v něm vyvolávat touhu najít na ně odpověď. Mohou být více prakticky orientované, např.: `Proč mám strach před zápasem?` `Jak se více těšit na trénink?` `Co dělat, když se mi v šatně smějí?`, `Jak se co nejlépe připravit na zápas?` ad. Mohou být ale i teoretické, např.: `Proč je dobré hrát (např.) hokej?, `Co je to výborný výkon?` ad. V rozhovoru se mnou se hráč učí nejen dané otázky formulovat a obrátit tak pozornost k vlastnímu životu a důležitým pojmům, ale také je řešit. Ono řešení spočívá v nácviku myšlenkových dovedností, které hráči pomáhají na dané otázky hledat odpovědi a lépe se pak orientovat ve vlastním životě. Mezi dané dovednosti patří např. tvorba hypotéz, myšlenkové experimenty či vymýšlení prohlubujících otázek, které hráče učí vidět pod povrch otázky původní. Jádro této spolupráce má své kořeny ve filosofické praxi, konkrétně ve filosofii pro děti (P4C) .

Je důležité, aby hráč věděl, jak pracovat se stresujícími situacemi a krizovými momenty, se kterými se ve sportu i v životě bude pravidelně setkávat. Mnohému se naučí životní zkušeností a odžitím daných momentů. Je však vhodné, když má již od útlého věku dobré nástroje k tomu, jak dané situace zvládat efektivně. Poté je schopen čelit vyšším výzvám a naplno rozvíjet svůj potenciál. Během setkání s mladými sportovci proto pracuji na získávání mentálních návyků a osvojování si postupů, jak vnitřně řešit situace, se kterými se hráč setká.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *