Rubriky
akademická činnost odborná publikace

O čem je moje práce?

V časopise Sport, Ethics and Philosophy jsem publikoval text, ve kterém popisuji důležitou součást mojí práce se sportovci a jejich trenéry, totiž filosofický rozhovor. Pokud Vás to zajímá více, tady je odkaz na článek: https://www.tandfonline.com/eprint/DX9EFCRTQWPUXEJDGZDS/full?target=10.1080/17511321.2022.2148724

Rubriky
akademická činnost odborná publikace

Článek v časopise Filosofie dnes!

Pro časopis Filosofie dnes jsem napsal odborný článek o výchovné a vzdělávací roli sportu v antickém Řecku. Především s ohledem na myslitele Sókrata, Platóna a Aristotela jsem se pokusil identifikovat inspirativní myšlenky ohledně role sportu v dobrém životě. Článek najdete pod tímto odkazem: https://filosofiednes.ff.uhk.cz/inde…/hen/article/view/334 Opět budu velice rád za Vaše postřehy 🙂

Rubriky
akademická činnost odborná publikace

Článek ve Sport, Ethics and Philosophy!

Vyšel mi článek v časopise Sport, Ethics and Philosophy, ve kterém řeším roli sportu v dobrém životě. Zabývám se pozicemi Aristotela a Bernarda Suitse, kteří nabízejí inspirativní pohledy na hodnotu sportu v našich životech. Článek najdete pod tímto odkazem: https://www.tandfonline.com/…/10…/17511321.2021.2020441 Těším se na Vaše reakce a komentáře!

Rubriky
akademická činnost odborná publikace

Odborný článek v Journal of the Philosophy of Sport!

V prestižním mezinárodním časopise Journal of the Philosophy of Sport nám s Dr. Emily Ryall (University of Gloucestershire) vyšel článek o herním postoji a jeho roli zejména ve vrcholovém a profesionálním sportu. Pokoušíme se představit herní nastavení jako klíčovou součást dobrého sportovního výkonu. Článek najdete pod tímto odkazem: https://www.tandfonline.com/eprint/FREUVKIVIEJ6HERCSJNB/full?target=10.1080/00948705.2021.1934689

Rubriky
akademická činnost odborná publikace

Odborný článek o sportu v antickém Řecku

V odborném periodiku Česká Kinatropologie mi vyšel článek „Povaha a smysl sportovních aktivit v antickém Řecku: pokus o klasifikaci“. Pokouším se v něm popsat rozměry sportu v prostředí antického Řecka. Článek najdete pod tímto odkazem:http://www.jvsystem.net/app34/download/Ceska-Kinatropologie-2020-03-04.pdf

Rubriky
akademická činnost

Prezentace na mezinárodní odborné konferenci!

Antické Řecko nám nabízí mnoho inspirativních pohledů na to, jak vnímat sportování. Nemělo by být jedinou náplní našich životů, ale je z mnoha důvodů přínosné. Pomáhá nám rozvíjet naše vnitřní kvality (ctnosti/charakter), dosahovat pohybové i duševní dokonalosti nebo se učit řešit konflikty rozumně a pěstovat zdravý vztah k druhým lidem. V pondělí 26. 4. 2021 […]

Rubriky
akademická činnost odborná publikace

Zpráva v odborném časopise: Filosofická praxe v České republice

V odborném periodiku Filosofie dnes nám s kolegy Václavem Peltanem a Eliškou Havlovou vyšel text o filosofické praxi v ČR. Některé z popsaných metod používám ve své profesi mentálního kouče. Článek najdete pod tímto odkazem: https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/306

Rubriky
akademická činnost

Řeším grantový projekt GAJU!

Dobrá zpráva z mé akademické praxe! V grantové soutěži GAJU (Grantová agentura Jihočeské univerzity) uspěl můj projekt „Role sportu v kontextu dobrého života“, který budu řešit v roce 2021 a částečně v r. 2022. V projektu se chci věnovat roli sportu v kontextu dobrého života. Dané téma je stěžejní oblastí výzkumu mé disertační práce. S ohledem na […]