Soft skills koučink

O čem je soft skills koučink

  • rozvoj dovedností jako konceptualizace, argumentace, vyjasnění, tvorba hopotéz, problematizace a vytváření myšlenkových experimentů
  • klient se učí lépe přemýšlet a vyjadřovat své myšlenky, ale také umění aktivního naslouchání a adekvátní reakce

 Nabyté schopnosti skvěle využijete v pracovním kolektivu, během osobních výstupů či při schůzkách a jednáních. V průběhu soft skills koučingu pracujeme s texty a různými myšlenkovými cvičeními.

Cena 900 Kč / hodina

Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte mě kontaktovat!